Tomasz Wojciech Niesłuchowski Coach ICF PCC

Jako coach przeprowadziłem ponad 3000 godzin sesji coachingowych i mentoringowych w ponad 200 procesach indywidualnych i grupowych. Prowadzę procesy dla osób zarządzających oraz dla grup zarządczych. Specjalizuję się w procesach: - rozwoju umiejętności zarządzania zespołem - budowania indywidualnej ścieżki kariery zawodowej - znalezienia równowagi między aktywnością zawodową a życiem osobistym Świadczę również szeroko pojęte usługi konsultacyjne i doradcze z zakresu HR, takie jak audyty menadżerskie i personalne, oceny kandydatów w procesach rekrutacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych. Mam doświadczenie w prowadzeniu audytów mających na celu zidentyfikowanie zjawiska mobbingu w środowisku pracy. Prowadzę sesję w języku polskim i angielskim.

Siedziba

Adres:
ul. Konwiktorska 7 pok. 3
00-216 Warszawa

E-mail: tomasz@tomaszniesluchowski.pl
NIP: 952-149-33-81
Adres WWW: www.tomaszniesluchowski.pl

Adres korespondencyjny

Adres:
ul. Bajkowa 7A
04-861 Warszawa

Kim jestem?

• Moje wykształcenie: 

Jestem absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz studiów MBA Uniwersytetu Minnesota i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W listopadzie 2013 roku uzyskałem akredytację Facet5 do przeprowadzania testów psychometrycznych wraz z udzielaniem informacji zwrotnych.

W grudniu 2014r. ukończyłem szkołę Coaching Center w ramach programu CoachWise ścieżką ACTP mającą akredytację Międzynarodowego Stowarzyszenia Coachów (ICF).

W maju 2015 roku uzyskałem akredytację ICF na poziomie PCC (Professional Certified Coach).

W grudniu 2018 roku uzyskałem certyfikat ukończenia programu szkoleniowego w ramach programu zorganizowanego przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego „Psychologia dla Coachów”.

 

• Moja historia zawodowa: 

W 1988 roku założyłem własną firmę specjalizującą się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych na rynek polski. Cztery lata później wkroczyłem w świat korporacji międzynarodowych. Przez blisko 8 lat zarządzałem spółkami z kapitałem zagranicznym (niemiecką, amerykańską i tajwańską), a przez kolejne12 lat zarządzałem spółkami z polskim kapitałem.

W styczniu 2007 roku związałem się z branżą doradztwa personalnego. Przez ponad 7 lata zajmowałem się głównie procesami rekrutacyjnymi. 

W 2010 roku poprowadziłem swoją pierwszą sesję coachingową. 

Lokalizacja
Formularz kontaktowy

  __  __  __ __   __ __     __
  / /  \ \ / / \ \  / / \ \    / /
 / /_  \ V /  \ \_/ /  \ \ /\ / / 
 | '_ \  > <   \  /   \ \/ \/ / 
 | (_) | / . \   | |    \ /\ /  
 \___/ /_/ \_\  |_|    \/ \/